SMALL APPLIANCE


แผ่นกรอง 6 ชั้น คุณภาพสูง

1. Aluminum Filter : ดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่

2. Cold Catalyst Filter : ดูดซับมลภาวะ ฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ

3. Honeycomb Activated Carbon Filter : ดูดซับกลิ่นสกปรก กลิ่นอับชื้น

4. Antibacterial Filter : ดักจับแบคทีเรีย และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
5. High Efficiency HEPA Filter : ดักจับฝุ่นละออง ขจัดเชื้อรา ฝุ่น ขนาดเล็กที่มองไม่เห็น
6. Anion Purification : ปรับคุณภาพอากาศให้สดชื่น เพื่อสุขภาพที่ดีระบบ Ionizer System

มีระบบ Ionizer System ทำหน้าที่กำจัด
ไวรัสที่เกิดขึ้นในอากาศ และสารที่ก่อให้เกิด
โรคภูมิแพ้ ปรับคุณภาพอากาศให้สดชื่น 
บริสุทธิ์ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน

เปลี่ยนฟังก์ชั่นสู่โหมดการนอน เพื่อลดเสียง
รบกวน ในระหว่างการพักผ่อนของคุณเซนเซอร์ Clean Sign

ระบบเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง พร้อมแสดงผล
คุณภาพอากาศภายในห้องของคุณฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ สดชื่น

ปราศจากเชื้อโรค แบคทีเรีย ไรฝุ่น กำจัด
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก สลายกลิ่นควันบุหรี่ 
กลิ่นอับชื้นต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์Inquiry Form